Logo Tasarımı

Logo, ticaretin ilk dönemlerinden bu yana; bir markanın, ürünün veya hizmetin gücünü diğer rakiplerinden ayırt etmek için kullanılan görsel belirteçlerdir. Farklı renklerden, çizgilerden, sembollerden ve yazı karakterlerinden oluşarak kurumsal kimliğin özelliklerini yansıtır. Kurumsal kimlik gibi logo da markalaşma yolunda atılan en önemli adımlardandır. Logo, bir şirketin hedef kitlesine ilettiği en direkt ve önemli mesajdır. Dolayısıyla logonun özellikleri ve profesyonel biçimde tasarlanması, markanın imajı açısından büyük önem taşır.

Günümüzde internetin de çok sık kullanılması ile beraber görsellik ön plana çıkmıştır bu nedenle her firmanın kaliteli bir logoya ihtiyacı vardır. Firmanın vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde üretilecek olan logo, başarı getirir.

Hedef kitlenin aklında kalmanın pek çok yolu olsa da, en belirgin ve alışılmış olanı görsel ifadelerdir. Çünkü görsellik insan zihninde diğer ifadelere göre daha keskin izler bırakır.

Logo Tasarımının Genel Özellikleri

Özgün Olmalı
Basit ve sade olmalı
Akılda kalıcı olmalı
Orijinal ve yaratıcı olmalı
Mesajınızı açıkça vermeye çalışmalı
Marka kimliğinizi yansıtan yazı tipleri kullanılmalı
Hedef kitke göz önünde bulundurulmalıdır.